LadefogedVision

Anja Ladefoged, Psykoterapi Børn & Unge, Sorø

Terapi for børn og teenager

Er du bekymret for dit barn?

Mange børn og teenagere kæmper med angst, bekymringer, nedsat selvværd, ikke at føle sig gode nok, stress, mobning, eller skolevægring. Eller de er påvirket af skilsmisse, sorg eller sygdom.

Børn og teenagere kan have brug for at tale med en voksen, om det de går og tumler med, men som kan være svært at italesætte og gør at de ikke trives optimalt i hverdagen.

I mit verdensbillede skal vi sikre os, at børn og teenagere får så god en barndom som overhovedet muligt med de vilkår, som er til stede. Derfor tilbyder jeg individuelle terapiforløb til børn og unge. 

I min klinik får dit barn eller teenager et frirum, hvor de kan føler sig trygge og åbent kan tale om deres udfordringer og følelser. Samtidig hjælper jeg jer som forældre med at støtte jeres barn i hverdagen.

Terapiforløbet tilpasses efter dit barns udfordringer

Og jeg arbejder med anerkendte metoder som kognitiv terapi, coolkids, mindfulness og systemisk opstilling. Der effektivt skaber en forandring og en bedre trivsel og støtter dit barn til en sund udvikling.

Jeg har siden 1999 arbejdet med familier som socialrådgiver og siden 2011 som psykoterapeut.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak. Sammen finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dit barn. 

Hvis et terapiforløb ikke er noget for netop dit barn, kan forældrerådgivning være en løsning. Klik her for at læse mere. 

Jeg kan hjælpe dit barn hvis de oplever:

  • Selvværdsproblematikker.
  • Skolevægring.
  • Udfordring i skolen.
  • Udfordringerne med kammerater.
  • Sygdom, både hos barnet selv eller i familien.
  • Misbrug i familien.
  • Tristhed og modløshed.
  • Et stort pres både fra dem selv og/eller fra omgivelserne.
  • Skilsmisse eller udfordringer med nye familiekonstellationer.

Skal forældre med til samtalen?

Det afhænger af barnets alder og udfordringer.

Fordelen ved forældredeltagelse i samtalerne er, at du som forælder bliver klædt på til at støtte dit barn i hverdagen, og sammen med mig opdager, hvad dit barn eller teenagere reelt går og tumler med. Sammen med jer vurderer jeg, om I som forældre skal deltage i alle sessioner eller blot en del af sessionerne med dit barn eller din teenager. Teenagere vil ofte gerne have mere plads til at være alene med mig, og så aftaler jeg med jeres teenager, hvordan vi fortæller jer, om det vi arbejder med, så I kan støtte bedst muligt i hverdagen.

Du/I er altid velkomne til at kontakte mig i forhold til, hvad der kan være mest hensigtsmæssige at gøre i forhold til netop jeres barn.

Cases

Mads, 10 år

Mads på 10 år kommer sammen med sine forældre, da forældrene oplever, at han ikke er glad. Jeg beder Mads om at vise mig med figurer, hvordan det ser ud hjemme hos ham. Da Mads har stillet figurerne på bordet, beder jeg Mads fortælle om ”billedet” i tredje person. Mads fortæller om figurerne, og at den blå far og den gule mor aldrig har tid. De har altid travlt og ser ikke den røde figur – som er Mads.
Det skabte rum for en samtale med forældrene om, at Mads savnede tid med dem, og hvordan de bedre kunne skabe plads til, at Mads fik mere af den tid, han ønskede og havde brug for med forældrene. Mads var meget glad for, at vi ikke skulle sidde i stolene og bare snakke, men at vi kunne sidde på gulvet med Playmobil og lave billeder: “Det er meget nemmere end med ord”.

Sofie, 12 år

Sofie på 12 år kom i terapi. Både skolen og forældrene var bekymrede, og de oplevede, at hun trak sig fra sociale sammenhænge og isolerede sig. Sofie sagde blot, at hun havde “fint”, og flere ord kunne de ikke få ud af hende. Jeg bad hende vise sine forældre, hvordan man ser ud, når man har det “fint”. Sofie valgte kortet med bamsen, der bedrøvet gemmer sig bag sine arme. Det forbavsede hendes forældre, at “fint” ser sådan ud, og der blev åbnet op for en dialog. Sofie kunne også vise et kort med en glad bamse, for det var sådan, hun gerne ville have det. Så havde vi et billede af, hvordan hendes liv var lige nu – og hvordan hun ønskede, det skulle være i fremtiden.

Så gik vi på opdagelse i, hvad der skulle forandres, for at hun kunne lægge det glade bamsekort næste gang. Det var skelsættende for Sofie og hendes forældre.