Coolkids – angstprogrammer til børn og unge

Angst kan læres at håndteres af børn og unge og dermed sikre dem en god barndom med de forudsætninger de nu engang har.

Vi har valgt netop Coolkids og Chilled tilgangen og program til behandling af angst af børn og unge. Det er en evidensbaseret kognitiv metode der har en stor effekt på nedbringelse af angstniveauet. Ligeledes at forløbet også har fokus på at hjælpe og støtte forældrene således de kan støtte deres barn i hverdagen.

Børn og unge med angst kan opleve at have ondt i maven, utryg, bekymre sig, skolevægring, sover dårligt og helst med mor og far, udfordret på i det sociale, svært  ved uforudsete hændelser, ferie og adskillelse fra mor og/eller far.

En metode til at sikre børn og unge en god barndom, med de forudsætninger de nu har og som kan forandres – enkelt og effektivt.

Vidste du at 1 uf af 10 børn har så store problemer med angst eller bekymringer, at de i hverdagen ikke kan klare at gøre de ting, som de egentlig gerne vil? Det betyder at der i gennemsnit sidder mindst 2 børn i hver klasse, der bruger meget tid på at bekymre sig, have ondt i maven mv. Vi kan hjælpe børn og unge med ikke at gå glip af hverdagens glæder og udfordringer, men at komme helskindet og styrket igennem. Vi kan lære børn i at øve sig i at overvinde angsten.

Coolkids 8-12 år

Det at være forældre til et barn der oplever angst er en udfordring. Ofte møder vi forældre der gennem længere tid, selv har støttet barnet men det er ikke en nem opgave. Angst påvirker som oftest hele familien og hverdagen.

Uanset hvad forældrene gør, virker det ikke rigtigt. Der kan være brug for professionel hjælp til at ændre angsten og hjælpe barnet til, at få en hverdag og liv uden at det er angsten der bestemmer.

Det er muligt at forandre og hjælpe børn med angst. Gennem Cool-kids programmet bliver både forældre og barn klædt på til at skabe forandringen.

Vi mødes enten i grupper af maks 6 børn eller i et individuelt forløb. Forældrene er med alle gangene.

I et forløb vil I bl.a lærer følgende:

 • Hvad er angst?
 • Hvordan påvirker angst vores krop, tanker, følelser og adfærd?
 • Sammenhænge mellem tanker, følelser og handling
 • Lærer at blive opmærksom på angsttanker og realistisk tænkning
 • Undgåelse adfærd og eksponering
 • Identifikation af problemer og vanskeligheder og finde alternative løsninger
 • Sociale færdigheder, evnen til at udtrykke egne behov og forsvarer deres rettigheder på en positiv måde
 • Integration af nye færdigheder og viden og bryde med gamle handlinger og tanker
 • bekymringssurfe
 • Træne opmærksomheden
 • Håndtering af hverdagssituationer
 • Samt meget andet

Barn og forældre kan med Cool-kids progammet lære nye måde at overvinde angst og bekymringer.

Chilled 13-19 år

Der er mulighed for at deltage i et Chilled angstprogram enten i en gruppe eller i et individuelt forløb. I grupperne alders opdeler vi således der er grupper i alderen 13-15 og 15-19 år.

I grupperne 13-15 år deltager forældrene hver gang og i forløbet for de 15-19 årige deltager forældrene første gang og den sidste gang og efter aftale alt efter hvad der giver bedst mening.

I de individuelle forløb deltagerne forældrene efter særlig tilrettelagt forløb, som vil give bedst mening for den unge.

Vi laver ligeledes forløb på skoler og ungdomsuddannelser.

Angst opleves meget forskelligt og er en helt almindelig følelse vi alle sammen kender. Det er helt normalt at blive bange, ængstelig og utryg f.eks. hvis vi lugter røg, hører et højt brag eller katten der hopper op på klaveret om natten. Oftest går det over og for det meste kan en smule angst være helt normalt.

Men hvis angsten begynder at forhindre dig at gøre det i dit liv du gerne vil eller du får det fysisk rigtig dårlig med ondt i maven og søvnproblemer, så kan det være du skal gøre noget ved det. Det gode er at du rent faktisk kan gøre noget for at ændre din angst.

Meningen med Chilled er at du netop lærer nogle teknikker og færdigheder således at du kan mindske din angst og måske helt få den til at forsvinde i de situationer angsten spænder ben for dig.

I forløbet vil vi arbejde med følgende emner:

 • Hvad er angst?
 • Forstå dine tanker og følelser og handlinger.
 • Blive opmærksom på katastrofe tanker og realistisk tænkning.
 • Eksponering, bekæmpe sin angst.
 • Håndtering af følelser, tanker, adfærd og dine kropsreaktioner
 • Fokus på dit selvværd og den måde du agere på.
 • Tilegne dig coping-strategier
 • og meget mere

Forældrene vil blive klædt på til at forstå angsten og hvordan de støtter deres barn bedst muligt. Det kan også være at lærer eller andre der er sammen med den unge skal være med i forløbet eller til en samtale. Vi gør os umage med at komme hele vejen rundt således at den unge kan få redskaber og færdigheder til at forandre sin angst.

 

Vores datter på 9 år havde angst, ville ikke sove hos bedsteforældre, ikke i skole, ikke med hjem til veninder og i det hele taget bare være med en af os hele tiden. Det var en hård og lang periode inden vi erkendte vi havde brug for mere hjælp. Derfor opsøgte vi Anja og vores datter fik straks tillid. Anja havde os med hele vejen således vi var en aktiv del af det. Det gjorde en forskel. Vores datter fik små opgaver hun kunne overkomme og på ganske kort tid fik vi en glad datter der trives og ja – bare udvikler sig som hun skal. Tusind tak og vi vil klart give dig vores beste anbefaling. Er denne sms ok? Kærlig hilsen M og T.

Hvad er Coolkids og Chilled?

Cool kids er for børn i alderen 8-12 år og Chilled i alderen 13-19 år.

Programmet er udviklet i Australien i 1993,  har kørt gennem flere årtier og viser at op mod 80 % af af de børn der gennemfører programmet er diagnosefrie eller har det mærkbart bedre efter endt forløb. Det der også gør en mærkbar forskel er forældre er involveret i forløbet.

Cool kids programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. Det omfatter kognitiv omstrukturering, gradvis eksponering, responshindring, adfærdseksperimenter, forældretræning og færdighedstræning i kraft af opgaver og som f.eks. assertiv og stresshåndtering.