Terapi for børn og unge

I mit verdensbillede skal vi sikre at børn og unge får en god barndom, med de vilkår som nu er tilstede.

Børn og unge kan nogle gange have brug for at tale med en voksen om det de tænker på, er bange for, kede af, forvirret omkring eller som giver dem udfordringer. Børn og unge som gerne vil være mere sikre på dem selv og gerne vil turde at være den de er.

Det kan være angst, nedtrykthed, opbrud i familien, sygdom hos forældre eller dem selv, mobning, eksamen, lavt selvværd/selvtillid eller misbrugsproblematikker hos forældre.

Alt efter barnets alder og problematik vil jeg vurdere om det er mest hensigtsmæssigt, at forældrene er med til samtalen. Dette for at forældrene sammen med deres barn kan ”klædes på” til at kunne hjælpe og støtte i hverdagen. Det kan være forældrene er med i noget af tiden og barnet/den unge har lidt tid alene. Det kan også være det mest hensigtsmæssige for barnet eller den unge er, at forældrene kommer alene og dermed får redskaber til, at støtte deres barn og hinanden.

Det er vigtigt at barnet eller den unge føler sig tryg i rummet sammen med mig. Jeg har forskellige teknikker og tilgange til terapien.

Jeg bruger f.eks. bamsekort til børn ca. 5-13 år. Bamsekort er kort med en bamse der på hvert billede viser forskellige følelser. F.eks. arbejdede jeg med en 11 årig pige, der havde det “fint nok”. Jeg spurgte hende hvordan bamsen så ud når den har det fint nok. Hun valgte et billede af en bamse det sad helt sammenkrøbet med et meget trist ansigt – sådan var det for hende at have det “fint nok”.

Min erfaring er at arbejde visuelt med børn er en god måde, til at få adgang til deres følelsesliv. Bamsekort er gode til nogle og til andre er det andre tilgange jeg bruger f.eks. systemisk Opstillingsmetoden.

Andre gange at lave Mindfulness øvelser med barnet og forældrene kan skabe et rum hvor alle kan slappe af og få en fælles oplevelse med ro og nærvær, som de også kan bringe i spil i hjemmet.

Vigtigt at skabe et rum hvor børn og unge kan sætte ord på de følelser og tanker de har og støtte dem i en bedre trivsel.

Du/I er altid velkomne til at kontakte mig i forhold til hvad der kan være mest hensigtsmæssige at gøre i forhold til netop jeres barn.

En dreng der viser sine forældre et billede af, hvordan han oplever familien. Mads fortæller at han oplever, at forældre aldrig har tid og altid har travlt med andre ting. Det skabte rum for en samtale med forældrene om, at Mads savnede tid med dem og hvordan de kunne skabe den plads til, så Mads fik tid med forældrene. Mads var meget glad for, at vi ikke skulle sidde i stolene og snakke, men være på gulvet med playmobil og lave billeder “det er meget nemmere end med ord”.

Sofie på 12 år, kom i terapi. Forældre og skolen var bekymret for, at hun ikke havde det godt og at hun isolerede sig. Sofie svarede blot at hun havde “fint”. Jeg bad hende vise sine forældre hvordan man ser ud når man har det “fint”. Sofie valgte dette kort. Det forbavsede hendes forældre, at “fint” ser sådan ud og der blev åbnet op for en dialog. Sofie kunne også vise et kort med en glad bamse, for det var sådan hun gerne ville have det. Så vi havde et billede af nu og et for hvordan hun ønskede det. Så gik vi på opdagelse i hvad der skulle forandres for at nå hen til det glade bamsekort. Det var skelsættende for Sofie og hendes forældre.

Tekst på vej