LadefogedVision

Anja Ladefoged, Psykoterapi Børn & Unge, Sorø

Forældrerådgivning

Nogle gange når børn og teenagere har det svært, er det ikke altid nødvendigt, at de kommer I terapi. Min erfaring er, at det nogle gange er tiltrækkeligt at hjælpe jer som forældre med redskaber og samtaler om, hvordan I kan støtte jeres barn eller teenager på en anden måde, der giver en anden respons. Jeg kan tilbyde et rum hvor I kan få øje på jeres egen dynamik, og hvordan den kan påvirke jeres barn eller teenager. Hos mig handler det aldrig om at pege fingre. Det handler om, hvordan vi kan sikre jeres barn den bedst mulige trivsel. Og det er I nøglen til.

Det er vigtigt for mig at slå fast, at det ikke handler om rigtigt og forkert. Det handler om, at I som forældre og familie kan få den bedst mulige hverdag og sikre jeres barns trivsel med de præmisser, som nu engang er. Det kan være skilsmisser, sygdom (fysisk eller psykisk), konflikter, angst, mistrivsel, bekymring, selvskade eller noget helt andet.

Det er ingen hemmelighed, at der i familiens trygge skød kan opstå konflikter

Og disse strider ofte imod vores værdier og forestillinger om den trygge barndom og det gode voksenliv. I som forældre kommer med hver jeres forestillinger, drømme og baggrunde, og det kan kulminere i uoverensstemmelser og aktivere gamle mønstre i nutiden. Det er jo to familiesystemer, der skal forenes, og er der delebørn, så er der jo endnu flere, og ja, det kan give udfordringer. Og det er I ikke alene om.

Men det kan forandres, og det behøver ikke at være kompliceret og uoverskueligt. Jeg kan hjælpe jer med at finde en anden vej og skabe en familie med mere ro, glæde og balance. Jeg vil støtte jer og give jer redskaber, så I kan hjælpe jeres barn eller teenager til en gladere hverdag.

Sådan foregår forældrerådgivning

Vi vil sammen finde ud af, om det vil være hensigtsmæssigt, at jeres barn eller teenager starter op i et forløb, eller om det er udfordringer, som I kan få støtte og vejleding til selv at håndtere.

Ofte møder jeg børn og teenagere, som ikke tør eller ikke kan finde ord for, hvordan de har det. Og ofte vil de ikke sige det, da de ikke vil gøre mor eller far kede af det. Så de holder det for dem selv, og alt det, de lukker ned for, får oftest på den ene eller anden måde et udtryk, som ikke altid er hensigtsmæssigt.

Det kan f.eks. være, at de bliver mere indelukket, triste, vrede, frustreret, udad reagerende, får angst eller kæmper med at opretholde en facade om, at alt er ok. Men inde bagved er de i opløsning, og det hele høvler af deres selvværd og selvtillid på sigt. Det behøver ikke være sådan. Jeg kan hjælpe jeres barn eller teenager med at italesætte det, som er svært, og hjælpe jer som forældre med at håndtere det, så I sammen kan komme godt videre.

I kan få gavn af et forældrerådgivnings-forløb hvis:

  • I har svært ved at få løst konflikter.
  • I ikke er enige om opdragelse og grænsesætning for fælles børn og delebørn.
  • I har svært ved at kommunikere i jeres familie, og ofte ender det i misforståelser, konflikter, smækkede døre, ulykkelige børn/teenagere og triste voksne.
  • Der er en eller flere børn i familien, der ikke trives.
  • I har et barn eller ung i familien, som I er bekymret for.
  • Der er sygdom hos jer eller hos et barn/teenager både fysisk eller psykisk, og jeres barn/teenager har brug for et rum til at tale med jer om det uden at være bekymret for, at I bliver kede af det.
  • I står i en skilsmisse eller er blevet skilt og står med ulykkelige børn.
  • En af jer har misbrugsproblematikker.
  • Eller andre udfordringer.

Min baggrund

Siden 1999 har jeg arbejdet med dynamikker i familier

Først som socialrådgiver i en børn- og ungeforvaltning og Familierådgivninger i offentlig regi samt i privatregi i Mødrehjælpen. Som psykoterapeut i Tuba samt i mit virke som psykoterapeut, familie og systemisk facilitator og Cool kids behandler i Ladefogedvision siden 2011. Jeg har hjulpet mange børn, teenagere og deres familier til en bedre og gladere hverdag med enkle og effektive redskaber og samtaleforløb – hvor børn og teenager kan udfolde deres fulde potentiale, opdage samt udvikle ressourcer. Alle børn og unge fortjener den bedst mulige barndom og ungdom.