Kommuner

Jeg tilbyder psykoterapi, mindfulness eller coachende samtaler med borgere, der er i ressourceforløb, sygemeldte borgere eller i andre målrettede tilbud. Både som direkte leverandør og som underleverandør til anden aktør.

Målgruppen kan være borgere der har stress, angst, depression, længerevarende sygdom, misbrugsproblematikker eller lavt selvværd. Borgere der er psykiske og fysiske sårbare og måske som følge heraf ramt af livskriser. Borgere der skal lære at navigere med et andet perspektiv.

Resultaterne skabes på baggrund af en håndholdt indsats overfor de borgere, som har fysiske eller psykiske sygdomme såsom angst, depression og stress, der hindrer dem i at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er oftest et individuelt tilrettelagt forløb, som tager udgangspunkt i præcis de indsatsområder, der skal til for at skabe en øget livskvalitet og mulighed for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet med de forudsætninger som borgeren har.

Nedenfor er skitseret 3 modeller, som kan tilpasses jeres behov og progressionsrapport kan udarbejdes til jer:

 

  • Individuelle samtaleforløb. Fokus på borgers udfordringer, f.eks. stress, angst, depression, sygdom, smerter. Fokus på hvordan borger kan få en bedre livskvalitet med de udfordringer som er og samtidig komme tættere på arbejdsmarkedet.

 

  • Mindfulness gruppeforløb, Med udgangspunkt i mindfulness tilbyder vi borgere, at få redskaber til at håndtere stress, angst, depression, smerter, sygdom mv. Øvelser til  empowerment og trivsel. Et forløb der vil skabe opmærksomhed på hvad borger selv kan gøre for at finde et fodfæste og komme tættere på arbejdsmarkedet. Et forløb hvor borger også i trygge rammer kan blive opmærksom på sine sociale kompetencer.

 

  • Visionsgruppe. Et forløb hvor der er fokus på at få afdækket ressourcer, potentialer og kompetencer og hvor der er fokus på muligheder fremfor begrænsninger. Det er et intens forløb for borgere der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet eller skal afklares i forhold til videre handleplan. Evt. via et visionsboard, handleplan mv.

 

Jeg vægter en gennemsigtighed og høj etik i et konstruktivt samarbejde for at skabe forandring, udfolde ressourcer og potentiale, så mennesker kan genfinde fodfæstet i eget liv.

Borgeren vil hos Ladefogedvision altid blive mødt med en høj faglighed, nærvær og rum til forandring og øget livskvalitet.

 

Blot for at nævne et par eksempler, kan nævnes X, som ikke kunne møde i aktiveringstilbud pga. angst og lavt selvværd. Efter 2.session blev X 100 % mødestabil 3 gange ugentlig og fik overskud til at omlægge sin kost. X tog ansvar om eget liv og oplevede på kort tid færre rygsmerter og begyndte at fokusere på fremtidig jobmuligheder.

En anden borger, Y, havde angstproblematikker, kunne ikke deltage i tilbud i sundhedscenter eller genotræning. Efter 10 sessioner var Y i jobpraktik og skulle i et gruppeforløb samt træning. Motivationen for selv at skabe en forandring var tilstede.

Z var sygemeldt med stress 3 mdr. inden opstart hos mig. Efter 3. session var der en mærkbar forandring, stressniveauet var faldet markant hvilket afspejlede sig i relationen til familien, søvnen var forbedret, katastrofetankerne var forandret. Efter 10.session er velkommende raskmeldt.

 

Anja Ladefoged, har været tilknyttet freelance som psykoterapeut til Sporskift i perioden november 2014 til april 2016. I denne periode har hun har suppleret vores arbejde, der består i at yde ledige borgere individuelle og håndholdte forløb med henblik på at motivere og afklare dem til at vende tilbage til beskæftigelse og selvforsørgelse.
– Anjas særlige forcer skal findes i hendes evne til at skabe øjeblikkelige og tillidsfulde personlige relationer. Anja møder alle mennesker i øjenhøjde, med et usædvanligt stort nærvær, der får borgere til velvilligt at møde stabilt op, også når de i tidligere lignende forløb, har været ustabile i fremmøde.
– Anja er et særdeles behageligt menneske, der evner at få mennesker til at åbne op for deres dybeste følelser, skam og ubearbejdede traumer for gradvis at udvikle deres kompetencer til at hele sig selv og udøve egenomsorg.
– Det er tydeligt, at Anja tror på potentialet i alle og evner at få folk til selv at se og opleve dette, at hun kan lede dem mod ansvarstagen og positiv forandring. Anja har en høj terapeutisk faglighed, der understøtter hendes menneskelige egenskaber i at flytte mennesker med succes.
– Anja arbejder selvstændigt og besidder en høj grad af ærekærhed og faglig stolthed og løser sine opgaver med etisk værdighed, der skaber tryghed for Sporskifts borgere og samarbejdspartnere. Anja er en loyal og god kollega og 100% mødestabil, som jeg hermed giver mine varmeste anbefalinger.
– Pernille Valet Fyrstlev, HR-administrator