Systemisk opstilling

Systemisk opstilling/familieopstilling er en metode, som er i hastig vækst i Danmark.

Jeg har erfaret at ved hjælp af opstillingsmetoden er der en tilgang, som går mere ned i kroppen og der bliver skabt indsigt, forandring og udvikling. Når jeg skriver ned i kroppen, mener jeg, at vi får en viden som ikke på samme måde kan frembringes ved samtaleterapi. Vi kan nå ned på et dybere plan hvor generationer af forviklinger har påvirket os og som vi stadig udfolder i en eller anden grad i form af f.eks. mønstre og vaner samt relationsdannelse.

Typiske temaer, som mine klienter kontakter mig for at få hjælp til at bearbejde, omhandler relationer, misbrug, sygdom, stress, tilknytning, død, tab, livskriser mv.

Det kan også være temaer som jalousi, lavt selvværd, finde en retning i livet – både privat og arbejdsmæssigt, udfoldelse af drømme mv.

Gennem opstillingsmetoden har jeg erfaringen med, at denne tilgang går i dybden med f.eks. flere generationers mønstre og forviklinger, som nedarves og påvirker og har indflydelse på den måde den enkelte er er i livet på.

I en opstilling eksternaliserer klienten et indre billede, og laver et ydre psyko-geografisk billede af en indre virkelig. Vi arbejder med forskellige repræsentationer af fortidens relationer og får på den måde et indblik i – og overblik over – hvilke mønster en givet problem kan stamme fra i f.eks. opvæksten.

Opstillingsmetoden er helt særlig og skaber indsigt, forandring og udvikling. En opstilling er en metode, der åbner hjertet – for det som er.

Jeg bruger næsten dagligt elementer, brudstykker eller egentlige opstillinger i individuelle forløb.

I opstilling eksternalisere klienten et indre billede, de laver et ydre psykogeografisk billede af en indre virkelig. Det er nemmere sammen at gå på opdagelse i, da vi kan tale ud fra et fælles billede. Billedet kan tydeliggøre hvis der eksempelvis arbejdes med en følelse, så adskille følelsen fra en selv. F.eks. ”Jeg er ikke min følelse”, ”jeg har min følelse”, og i den adskillelse ligger der en mulighed for forandring. Det åbner op for muligheden for, at opdage hvorfra det mønster eller følelse stammer fra.

Systemisk opstilling – gruppe

Systemisk opstilling og familieopstilling skal opleves. Det er en metode, der hastigt vinder mere og mere indpas i Danmark, men er allerede en anvendt og anerkendt metode i mange andre lande.

Rigide mønstre og adfærd i en familie kan forhindre de enkelte familiemedlemmer i at udvikle sig naturligt og forhindre kærligheden i at strømme frit. I opstilling bliver man bevidst om, hvor den enkelte på et ubevidst plan har ’arvet’ fra sit familiesystem. Følelser og mønstre er gået i arv, som man ubevidst navigere efter i livet og i relationer. Klienten erfarer, hvor der er opstået forviklinger i relationerne – og hvordan disse forviklinger stadig er aktive i nuet.

Allerede ved at opstille de relevante personer, vil der udfolde sig ny viden og indsigt i forhold til, hvad der forårsager ubalancen i systemet og dermed klientens udfordringer. Ved at lytte til den viden og sansninger, der er i systemet, kan potentialer og ressourcer folde sig ud og give balance i systemet og skabe forandring for klienten.

Som facilitator og som psykoterapeut har jeg erfaret nogle tankevækkende sammenhænge, der viser sig i forhold til, hvordan børn påvirkes af ubalancer i familien, samt hvordan familiehistorien kan have indflydelse på vores personlige udfordringer.

tekst på vej