LadefogedVision

Anja Ladefoged, Individuel terapi, Sorø

Systemisk- og familieopstilling

Vil du gerne skabe en forandring, der virkelig forankrer sig? Vil du bryde med uhensigtsmæssige mønstre og vaner? Samt gøre op med dynamikker som du ikke længere vil være en del af?

Har du brug for at stå mere i og ved dig selv – som den du er, og den du ønsker at være?

Så er terapi med udgangspunkt i metoden systemisk- og familieopstilling måske noget for dig.

Systemisk- og familieopstilling er en metode til at skabe personlig forandring ved at få øje på de adfærdsmønstre og strategier, som vores familie gennem generationer har fået etableret.

Metoden handler om at få øje på og hele de sår, som vi igennem livet har fået. Og de sår, som vi har fået gennem den sociale arv – både bevidst og ubevidste – i dåbsgave fra vores forældre, bedsteforældre og deres forældre.  

Så hvis du i dag kæmper med problemer som f.eks. lavt selvværd, uheldige adfærdsmønstre, ensomhedsfølelse, grundlæggende tristhed, angst eller problemer med at give dig hen seksuelt, kan det skyldes problemer, der har rødder langt tilbage i din familie. At få øje på det kan virkelig gøre en forskel på, hvordan du fremadrettet kan reagere og handle. Metoden handler om at få sluppet det, som generationer har båret på, og som stadig kommer til udtryk i dit liv. Det er en metode, som gør en forskel. En metode til at skabe mere frihed, lethed og glæde i livet.

Systemisk- og familieopstilling er en metode, der er udviklet i Tyskland og er blevet populær verden over gennem de seneste årtier.

Opstillingsmetoden hjælper dig med at

  • Tydeliggøre din mønstre og bryde med gamle roller.
  • At forandre komplicerede relationer.
  • Give dig adgang til dine iboende potentialer og ressourcer.
  • Gøre det muligt for dig at respondere i tråd med dine værdier, og den du er.
  • Ændre din automatpilot.
  • Finde din retning i livet – både personligt og arbejdsmæssige mv.
  • Åbne dit hjerte.
  • Slippe det du har brug for at slippe, så du kan finde ro og fred.

Sådan foregår metoden i praksis

I Opstillingsmetoden flytter vi problemet væk fra dig.

Ved at se det udefra kan vi bedre forstå, hvorfor den strategi har været nødvendigt, men også opdage et potentiale i at skabe en forandring.  

Når vi træder et skridt tilbage og ser os selv udefra, er det nemmere at opdage og bevidstgøre det, vi har med fra vores opvækst og tidligere erfaringer fra vores familie og deres forfædre og opdage hvilken indflydelse, det har på livet nu.

Vi skaber en proces, som går dybt og som ikke kun forstås kognitivt, men som også integreres i kroppen.

Det bliver således en større erfaring at læne sig ind i, og det gør, at metoden netop går et lag dybere. Det skaber en enkel og effektiv forandring og er med til at sætte dig fri af det, som holder dig tilbage.

Vi indgår alle i systemer i familier, arbejde, uddannelse, venner mv. Systemisk- og familieopstilling bevidstgør, hvordan din familiehistorie præger dig i dag. Hvis du selv har børn, er du sikkert også bevidst om, hvor meget du præger dem.

I praksis foregår systemisk – og familieopstilling ved, at du som klient placerer figurer, der symboliserer familiemedlemmerne. Det afslører, hvilken indflydelse de forskellige medlemmer af familien har haft af betydning. Det kan også være, vi bruger andre markører, der bliver brugt til at symbolisere dine udfordringer, arbejdsrelationer, følelser eller symptomer.

Min erfaring

Jeg har beskæftiget mig med familieopstilling siden 2009 og er stadig meget fascineret af metoden

Jeg blev i 2017 certificeret i metoden efter en treårig efteruddannelse (inkl. certificering) i systemisk – og familieopstilling. Desuden har jeg uddannet eksempelvis pædagoger, lærere, læger, socialrådgivere og psykoterapeuter i metoden hos Liv Dhanyo Thommesen på ISFO, som er Danmarks førende institut i metoden.

Vil du vide mere? Kontakt mig, og få en snak. 

Jeg tilbyder også systemisk- og familieopstilling i grupper, på arbejdspladser eller workhops. Hvis det har interesse, så tag endelig kontakt.