Kommune samarbejde

Når I, en kommune eller en anden aktør, vælger forløb hos Ladefogedvision, får I en mindre udbyder med stor menneskelig kapacitet og fokus på kvalitet.

Det er vigtigt for os, at det vi gør giver mening — hver gang. Og vi værdsætter et godt samarbejde med alle involverede. Det er det bedste grundlag for at bakke bedst muligt op om at skabe en forandring.

Vi gør os umage hver gang for at støtte borger, så de kan finde fodfæste i livet igen.

Mestringsforløb til at støtte mennesker, der er ramt i livet

Vi tilbyder skræddersyede forløb til borgere, der har brug for støtte til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi hjælper med at borger får bygget et solidt fundament som de kan navigere ud fra.

Vores tilgang er unik, da vi integrerer coaching, psykoterapi, kognitive redskaber og mindfulness i vores tilbud. På den måde kan vi hjælpe hver enkelt borger med at ændre deres situation, og finde vej i livet og i arbejdslivet.

Vi tror på, at alle har ressourcer og potentiale — og det er det, vi gerne vil folde ud, uanset udfordringer. Derfor skaber vi  processer for at fremme livskvaliteten og erhvervsevnen.

Vi er et tilbud, der kan stå alene eller være et supplement til anden indsats.

Siden 2014 har vi tilbudt støttende samtaler for borgere i ressourceforløb, sygemeldte, jobafklaring, kontanthjælp og ungeindsats. Det har vi gjort både som direkte leverandør og som underleverandør til andre aktører.

Vi har et langvarigt samarbejde med flere kommuner og prioriterer tydelig og klar kommunikation med sagsbehandlere. Det er afgørende for at de henviste borgere føler sig trygge og støttet under deres forandringsproces.

Vores målgruppe omfatter borgere, med udfordringer som:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Smerter
 • Sygdom
 • Tab af identitet 
 • …og andre fysiske eller psykiske problemer

Vi har erfaring med både ny sygemeldte til mennesker, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Vores individuelt tilpassede forløb tager højde for den enkelte borgers behov, udfordringer og fokus på udvikling.

Mestringsforløbene er både borgere, der har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid og har skabt en hverdag uden tilknytning til arbejdsmarkedet. De har nu etableret rutiner, vaner og et selvbillede, der fastholde dem i troen på, at de ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Deres arbejdsidentitet kan de have svært ved at finde.

Dette er borgere, som kan have brug for længere forløb, hvor de genfinder deres livsmod og dermed begynder at fokusere på deres ressourcer og muligheder. I disse forløb handler det om at skabe et fundament, der giver dem mere plads og muligheder til at navigere i deres liv.

Vi har gode erfaringer med borgere, der tidligere kun så førtidspension som eneste mulighed, men som har genfundet deres fodfæste, er blomstret op og enten er blevet tilkendt fleksjob eller endda er vendt tilbage til ordinært arbejde.

Det kan også være borgere, der lige er blevet sygemeldt og virkelig ønsker at vende tilbage til deres arbejde, men som har brug for redskaber til at håndtere deres udfordringer og forhindre, at de igen bliver ramt af for eksempel stress igen. De får nogle redskaber til her og nu at tackle deres situation, men også til at undgå tilbagefald. 

Begge de nævnte målgrupper kan opleve ledighedsstress. 

Når I vælger forløb hos ladefogedvision, får I en mindre udbyder med stor menneskelig kapacitet og fokus på kvalitet.

Vi vil give hver borger de nødvendige redskaber og støtte

Derfor har vores konsulenter en solid baggrund og specialiserer sig i at støtte sygemeldte og udsatte borgere. Vi har et veletableret samarbejde med flere kommuner, og lægger vægt på en klar og gennemsigtig dialog for at sikre, at borgerne får den bedst mulige støtte.

Vi har blandt andet samarbejdet med Sorø kommune siden 2016, hvor både borgere og sagsbehandler er glade for samarbejdet. Der kan hentes reference fra Brian Lindeberg, leder Jobcenter Sorø kommune. 

Grundlægger Anja Ladefoged er tidligere Socialrådgiver og Soc.D B&U, og vi sørger for kvalitetsikring af rapporterne, og for at der er et godt og trygt samarbejde for alle involverede.

Vi laver også gruppeforløb i kommuner. Kontakt os for at høre, hvad vi tilbyder og hvordan vi kan lave et tilbud til netop jeres borgere og udfordringer.

Målet med indsats er at styrke borgerens livskvalitet – og dermed fremme erhvervsevnen og sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller en afklaring.

Er du henvist?

Og vil du gerne vil læse mere om vores forløb, så kan du læse mere her:
Stressforløb, angstforløb, smertehåndtering, terapi, coaching.

Gruppeforløb

Forløb i henholdsvis:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Mindfulnessforløb
 • Smerterhåndtering
 • Visionsforløb
 • …med flere 

Mindfulness-gruppeforløb

Forløbet sætter fokus på, hvordan borgeren styrker sine sociale og psykiske kompetencer i trygge rammer med henblik på at nærmer sig arbejdsmarkedet. 

Borgeren får brugbare redskaber til at håndtere stress, angst, depression, smerter, sygdom mv.

Med udgangspunkt i mindfulness-øvelser styrkes borgerens personlige lederskab og trivsel.

Visionsgruppe

Her sætter vi fokus på at afdække ressourcer og kompetencer fremfor begrænsninger. Det er et intenst forløb for borgere, der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet eller ønsker en afklaring i forhold til en videre handleplan. Evt. via et visionsboard, handleplan mv.

Sociale kompetencer

Gruppeforløb for mennesker der har brug for at genfinde eller udvikle sociale kompetencer og gå i styrkende fællesskab.

Personlig træning og kostvejledning

Det kan være at borger magter en hel session eller kun 10 minutters træning — så er det der, vi vil møde borger. Det handler om at skabe små succeser, der giver mod på mere. Det foregår primært online og er en støtte til at borger på sigt kan fremmøde i lokalt tilbud. Rettet mod borger med sociale eller psykiske udfordringer. 

Små skridt til at klare de større.

Vil I høre mere?

Vi kommer gerne ud til jeres kommune og fortæller om, hvordan vi kan hjælpe. Måske I har specielle behov, som vi sammen kan finde et passende forløb til.

Om Ladefogedvision

Psykoteraput mpf. Anja Ladefoged er stifter og ejer af Ladefogedvision. Uddannet Socialrådgiver i 1999 samt har en Soc.D. i børn og unge.  
Se mere om Anja Ladefoged her.

Alle vores konsulenter er uddannet psykoterapeuter og har flere efteruddannelser bag sig. Netop derfor kan de lave de skræddersyede forløb som Ladefogedvision tilbyder.

Vi har følgende konsulenter: 

 • Katrine Mauritsson, psykoterapeut mpf
 • Githa Parkhøi, psykoterapeut mpf
 • Helle Sleimann Norgreen, psykoterapeut mpf
 • Lisbeth Deleuran, psykoterapeut mpf

Derudover:

 • Tomer Amrami, Lægefaglig konsulent
 • Anna Christensen, Personlig træner, kostvejleder og bachelor i Idræt og Sundhed 

Tilbud til medarbejdere

Temadage, kurser og uddannelse for personer, der arbejder med mennesker, spiller en afgørende rolle i at styrke faglige kompetencer og arbejdsglæden. 

Vores kurser og uddannelser og supervision er målrettet  mennesker der arbejder med mennesker.

Her er en uddybning af nogle af de tilbud vi kan tilbyde.

Kurser &
uddannelse

Kurser i f.eks. stress, angst eller smertehåndtering

Disse kurser giver medarbejderne en dybere forståelse af de udfordringer deres borger, klient eller patient kan opleve. Kurserne giver de nødvendige værktøjer til bedre at hjælpe enkeltpersoner med at håndtere og reducere stress, angst eller smerter.

Der introduceres brugbare tilgange, metoder og redskaber, som kan støtte og hjælpe medarbejder i deres arbejde. Og dermed kan de gøre en forskel for de mennesker, de møder.

 

Kurser i mindfulness og uddannelse til mindfulnesscoach

Mindfulnesskurser hjælper medarbejder med at udvikle færdigheder inden for stressreduktion, følelsesmæssig regulering og opmærksomhed.

Uddannelse til mindfulnesscoach tager det et skridt videre ved at uddanne dem til at vejlede andre i mindfulness-praksis. Det giver medarbejder mulighed for at støtte andre mennesker i at finde balance og ro i deres liv.

 

Kurser i systemisk- og familieopstilling

Denne metode er et effektivt redskab til at forstå og arbejde med komplekse familiemønstre og relationer hos mennesker, som er udfordret. Det kan anvendes i samtaler med både børn og voksne for at afdække skjulte dynamikker, og finde løsninger på problemer.

Kurset giver medarbejder en ny tilgang til at styrke familier, borgere, klienter og patienter. Medarbejder bliver i stand til at afdække problematikker og finde frem til ressourcer og kompetencer og rette indsats. 

Ved at investere i uddannelse og kurser kan medarbejder der arbejder med mennekser opnå en bredere vifte af redskaber og færdigheder til at forbedre deres arbejde. Det giver dem også mulighed for at tilbyde en mere helhedsorienteret og effektiv støtte til deres borger, klienter eller patienter.

 

Vil I høre mere?

Vi kommer gerne ud til jeres kommune og fortæller om, hvordan vi kan hjælpe. Måske I har specielle behov, som vi sammen kan finde et passende forløb til.

Supervision

Supervision er vigtigt for mennesker, der arbejder med mennesker.

Det er en afgørende proces inden for mange fagområder, og spiller en central rolle i at styrke og udvikle fagpersonale i deres arbejde.

Derfor er supervision så vigtig:

 • Bidrager til reflektion over den praksis der er, og medvirker til en udvikling af kompetencer
 • Giver mulighed for sparring og udvikling med kollegaer i et trygt rum
 • Styrker arbejdsglæden

Når vi arbejder med mennesker, har vi ofte blinde vinkler og projektioner, der er svære for os selv at gennemskue. Det er helt naturligt.

Men det er vigtigt at få øje på, da det netop kan påvirke vores stressniveau, trivsel og faglighed, når det foregår ubevidst. Ved netop at se på det under supervision, kan medarbejderne få en bedre forståelse af, hvad der sker. Og tage hånd om det på en professionel måde.

Supervision giver medarbejderne et trygt sted til at dele og bearbejde det, som de oplever i deres arbejde. At dele det sårbare og svære vi kan opleve i vores arbejde med mennesker​, kan være med til at forhindre udbrændthed.

Supervision bidrager til at styrke samarbejdet og tilliden i en medarbejdergruppe. Det åbner op for nye perspektiver og indsigter, og giver plads til faglig fordybelse og udvikling. Og giver et rum til at være med de usikkerheder eller kompleksitet, som kan opstå i arbejdet med mennesker. Og som påvirker os både professionelt, men også personligt.

Supervision er en investering i både medarbejdere og de mennesker de møder.

Tag endelig kontakt og hør om Anja Ladefoged er den rette supervisior for jer.

Læs hvad andre synes

– Det er tydeligt, at Anja tror på potentialet i alle og evner at få folk til selv at se og opleve dette, at hun kan lede dem mod ansvarstagen og positiv forandring.

 

– Anja har en høj terapeutisk faglighed, der understøtter hendes menneskelige egenskaber i at flytte mennesker med succes.

 

– Det er tydeligt, at Anja tror på potentialet i alle og evner at få folk til selv at se og opleve dette, at hun kan lede dem mod ansvarstagen og positiv forandring.

 

– Anja har en høj terapeutisk faglighed, der understøtter hendes menneskelige egenskaber i at flytte mennesker med succes.

Det er tydeligt, at Anja tror på potentialet i alle og evner at få folk til selv at se og opleve dette, at hun kan lede dem mod ansvarstagen og positiv forandring.

Anja har en høj terapeutisk faglighed, der understøtter hendes menneskelige egenskaber i at flytte mennesker med succes.

Anja Ladefoged har været tilknyttet freelance som psykoterapeut til Sporskift i perioden november 2014 til april 2016. I denne periode har hun suppleret vores arbejde, der består i at yde ledige borgere individuelle og håndholdte forløb med henblik på at motivere og afklare dem til at vende tilbage til beskæftigelse og selvforsørgelse.

Få mine lydfiler med mindfulness øvelser

Lydfilerne med mine mindfulness-øvelser kan du downloade og høre når det passer dig. Og på den måde opleve, hvilken effekt mindfullness har - enkelt og effektivt. 

Velkommen på nyhedsbrevet :-)