LadefogedVision

Anja Ladefoged, Terapi og rådgivning, Sjælland

Ledige/sygemeldte i kommune regi

Jeg tilbyder psykoterapi, mindfulness eller coachende samtaler med borgere, der er i ressourceforløb, er sygemeldte, søger jobafklaring eller er i andre målrettede tilbud. Både som direkte leverandør og som underleverandør til anden aktør.

Som tidligere socialrådgiver og Soc D. b&u har jeg et godt og brugbart kendskab til arbejdet i kommuner og som anden aktør.

Jeg har samarbejde med Slagelse og Sorø kommune. Et samarbejde som først og fremmeset er baseret på et godt arbejde med henviste borgere og en tydelig og klar kommunikation med sagsbehandlere. Det er vigtigt for mig, at de henviste borgere føler sig trygge, når de møder mig, for derved kan vi mere sikkert komme i mål med de forandringer, der ønskes, for at de kan komme nærmere arbejdsmarkedet eller en afklaring.

Målgruppen kan være borgere, der har stress, angst, depression, længerevarende sygdom, smerter mv.

Borgere, der er psykisk og fysisk sårbare og måske som følge heraf er ramt af livskriser. Borgere, der skal lære at navigere med et andet perspektiv og lære at ændre adfærd for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Resultaterne skabes på baggrund af en håndholdt indsats overfor de borgere, som har fysiske eller psykiske sygdomme såsom f.eks. angst, depression og stress, der hindrer dem i at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er et individuelt tilrettelagt forløb, som tager udgangspunkt i præcis de indsatsområder, der skal til for at skabe en øget livskvalitet og en mulighed for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet med de forudsætninger, som borgeren har.

Sådan foregår samarbejdet mellem kommunen

  • Efter aftale med jobcentret agerer jeg enten som direkte leverandør eller underleverandør.
  • Når jeg modtager en henvisning fra jobcentret, kontakter jeg borgeren inden for 24 timer og aftaler første møde i forløbet. Samtidig sender jeg sagsbehandleren en mail om min aftale med borgeren.
  • Hvis borgeren udebliver, orienterer jeg sagsbehandleren samme dag. Det sker heldigvis sjældent. Jeg har en fremmødeprocent på 95.
  • Jeg udarbejder progressionsrapporter til jobcentret, hvis dette ønskes.
  • Hvis jobcentret bestiller en progressionsrapport, afsender jeg rapporten samme dag, borgerens forløb hos mig afsluttes.


Målet med min indsats er at styrke borgerens livskvalitet – og dermed fremme erhvervsevnen og sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Nedenfor er skitseret tre modeller, som kan tilpasses efter behov.

Individuelle samtaleforløb
Fokus på borgerens udfordringer f.eks. stress, angst, depression, sygdom eller smerter.
Derefter sætter vi fokus på, hvordan borgeren kan fremme erhvervsevnen trods udfordringerne og komme tættere på arbejdsmarkedet.

Mindfulness-gruppeforløb
Forløbet sætter fokus på, hvordan borgeren styrker sine sociale kompetencer i trygge rammer med henblik på at nærmer sig arbejdsmarkedet.
Borgeren får brugbare redskaber til at håndtere stress, angst, depression, smerter, sygdom mv.
Med udgangspunkt i mindfulness-øvelser styrkes borgerens empowerment og trivsel. 

Visionsgruppe
I forløbet sætter vi fokus på at afdække ressourcer og kompetencer fremfor begrænsninger. Det er et intenst forløb for borgere, der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet eller ønsker en afklaring i forhold til en videre handleplan. Evt. via et visionsboard, handleplan mv.

Sådan arbejder jeg

Jeg vægter gennemsigtighed og høj etik i et konstruktivt samarbejde

Jeg vægter gennemsigtighed og høj etik i et konstruktivt samarbejde for at kunne skabe forandring, udfolde ressourcer og potentiale, så mennesker kan genfinde fodfæstet i eget liv.

Borgeren vil hos Ladefogedvision altid blive mødt med en høj faglighed, nærvær og rum til forandring og øget livskvalitet.

Jeg har flere konsulenter tilsluttet for at løfte opgaverne i mit samarbejde med kommunerne.

Jeg kommer gerne ud og fortæller om mine tilbud og ser også gerne på muligheden for at løfte opgaven hvis I har brug for særlige forløb.

Kontakt mig her.

Anbefaling

Anja Ladefoged har været tilknyttet freelance som psykoterapeut hos Sporskift i perioden november 2014 til april 2016.

I denne periode har hun suppleret vores arbejde, der består i at yde ledige borgere individuelle og håndholdte forløb med henblik på at motivere og afklare dem til at vende tilbage til beskæftigelse og selvforsørgelse.

– Anjas særlige forcer skal findes i hendes evne til at skabe øjeblikkelige og tillidsfulde, personlige relationer. Anja møder alle mennesker i øjenhøjde med et usædvanligt stort nærvær, der får borgere til velvilligt at møde stabilt op, også når de i tidligere lignende forløb har været ustabile i fremmøde.

– Anja er et særdeles behageligt menneske, der evner at få mennesker til at åbne op for deres dybeste følelser, skam og ubearbejdede traumer for gradvis at udvikle deres kompetencer til at hele sig selv og udøve egenomsorg.

– Det er tydeligt, at Anja tror på potentialet i alle og evner at få folk til selv at se og opleve dette. Hun kan lede dem mod ansvarstagen og positiv forandring. Anja har en høj terapeutisk faglighed, der understøtter hendes menneskelige egenskaber i at flytte mennesker med succes.

– Anja arbejder selvstændigt og besidder en høj grad af ærekærhed og faglig stolthed og løser sine opgaver med etisk værdighed, der skaber tryghed for Sporskifts borgere og samarbejdspartnere. Anja er en loyal og god kollega og 100 procent mødestabil, som jeg hermed giver mine varmeste anbefalinger.

Pernille Valet Fyrstlev, HR-administrator – Sporskift